Chào mừng Quí bạn đến với website Phủ Thiên Cẩm Phả!

Đi Lễ đầu năm Giáp Ngọ 2014

Đầu năm đi lễ cầu may,

Mong cho tai ách năm nay tiễu trừ

Người người mạnh khỏe bốn mùa

Nhà nhà no đủ dư thừa quanh năm…

 

 

 

Chùa Hương đoàn đến viếng thăm

May sao quang quẻ, ngày Rằm tháng Giêng

Đền Trình Ngũ Nhạc linh thiêng

Khói hương nghi ngút bay lên ngạt ngào

 

Cả đoàn thành kính bước vào

Lễ dâng, quì xuống tay nào chắp tay:

“Mười phương chư Phật là đây

Chúng con trình báo hôm nay ở đời

Rằng đoàn con mấy chục người

Lập đàn đi lễ để thời cầu may

Con tên Đặng thị Nhung đây

Trên Thiên cho lệnh hôm nay ở đời

Từ bi cứu khổ giúp người

Mong cho trần thế bớt thời gian nan

Cho con được phép lập đàn

Thay người trần tục muôn vàn kêu lên

Hôm nay tại chốn cửa thiền

Con xin được phép thỉnh lên Chuông này

Chuông ngân đến chín tầng mây

Trên Thiên dưới Thoải mẹ hiền thấu cho

Giúp người đời bớt âu lo

Tránh được tai ách ấm no muôn phần

Vậy nên con chẳng ngại ngần

Tấu lên tên họ của đoàn con đây…”

 

 

Rõ ràng, rành mạch lắm thay

Cháu tôi tấu đủ tên ngay mọi nhà

Trong khói hương, nến lập lòa

Cả đoàn vái lễ rồi ra lại đò

 

Thuyền xuôi Suối Yến quanh co

Luồn qua cầu Hội, bao đò chèo thi

Hai bên Voi phục xanh rì

Hướng về cửa động, uy nghi vô chừng...

 

Chín Voi nhưng có 1 chàng

Quay đầu ngược hướng sỗ sàng làm sao!
Phật bèn nổi giận khai đao

Chém phăng mông nó, ai nào xót thương…

Nam Thiên Đệ nhất… Chùa Hương

Ngàn năm hút khách thập phương đổ về

Lên đò như tỉnh như mê

Bồng lai tiên cảnh hay quê hương mình?

Thiên Trù cảnh đẹp chùa thiêng

“Bếp Trời” Vua đã đặt tên thế mà

Mấy trăm năm, những phong ba

Cùng bao bom đạn can qua chốn này

Thiên Trù chùa ấy hôm nay

Càng thêm tô điểm chốn này linh thiêng

Tam Bảo Phật ngự uy nghiêm

Mẫu Nghi thiên hạ có riêng điện thờ…

Phật tử đông đến không ngờ

Chen chân cùng đứng, “Nam mô” rì rầm…

Lễ xong xoay nhẹ gót chân

Cả đoàn cùng bước ra sân chụp hình

 

Nắng trưa tán lá rung rinh

Mau chân rảo bước lên đình cáp treo

Nhìn cũi sắt lượn vòng vèo

Rùng mình nghĩ cảnh cáp treo xếp hàng

Hôm nay ta thật đàng hoàng

Thành tâm Phật độ, may càng thêm may…

 

 

 

Thế rồi thoắt cái tới ngay

Nam Thiên đệ nhất Động này thần tiên

Hơn trăm bậc trước cửa Thiền,

Miệng Rồng há rộng đón Tiên thuở nào

Cô Ba Công chúa đức cao

Dù vua cha giận quyết vào đây tu

Cắt tay, khoét mắt đến mù

Cứu cho đất nước thoát thù binh đao…

Nhân từ thấu tới Trời cao

Ngọc Hoàng phong sắc đề cao đức này

Ban cho tòa báu sen ngay

Quan Âm Bồ Tát từ đây cứu đời…

Hang sâu nay hóa sáng ngời

Hào quang đức Phật, mặt trời chói chang

Dựng lên cây Bạc cây Vàng

Đụn Gạo, Bầu sữa, cả Rồng, Lợn, Trâu…

Dù ai buôn bán đâu đâu

Thành tâm cầu nguyện ắt giầu thêm lên

Dù ai xóm dưới làng trên

Hiếm muộn con cái, đừng quên khẩn cầu…

Bà Chúa Ba rất nhiệm mầu

Nghìn tay cứu giúp… hãy cầu thành tâm

Hãy đừng sống ác vô nhân

Kính yêu Cha Mẹ muôn phần tốt tươi

Sống có đạo giữa cuộc đời

Đến khi hoạn nạn Phật thời giúp cho…

 

Cháu Nhung cẩn tấu rất to

Lời lời trôi chảy khiến cho nhiều người

Lắng nghe như nuốt từng lời

Quên cả làm lễ, cháu tôi thật tài!

Tấu xin đủ cả trong ngoài

Quan Âm Bồ Tát, các Ngài đều vui

Chứng cho Tâm tĩnh, Mặt tươi

Lễ dâng Hoa thắm, Quả tươi diệu kỳ!

Cúi xin Đức Phật từ bi

Thần thông quảng đại quyền uy hơn người

Độ cho may mắn tốt tươi

Cả đoàn vui sướng chân dời động thiêng

Mặt trời đã chếch nghiêng nghiêng

Mái chèo thanh thản, non Tiên xa dần…

 

Thoắt thôi về với bụi trần

Bữa trưa ngon quá, giai nhân dập dìu!

Xe bon, đồi núi đìu hiu

Sương mờ thấp thoáng, bóng chiều dần buông

Hòa Bình, Lạc Thủy, Lão thôn

Chiều se se lạnh, ngựa dồn nhịp chân

Đoàn ta vào lễ Chùa Tiên

Đền Trình ba vị Thánh Hiền uy nghi

Tiền vàng hoa quả… lễ nghi

Nhanh nhẹn sắp đặt thời thì dâng lên

 

 

Cả đoàn cung kính quì bên

Chuông thiêng lảnh lót ngân lên ba hồi…

“Con thưa với chín phương Trời

Mười phương chư Phật, triệu hồi về đây

Cho con tâm thẳng lòng ngay

Cho con tấu đối nơi này linh thiêng

Cho con ngồi trước cửa thiền

Tấu trình rành rọt họ tên từng người  

Thánh thiêng sẽ chứng cho lời

Con thưa con gửi con thời cầu xin…”

Cháu tôi khấn rất tự tin

Thánh Ông nên cũng thuận tình chứng ngay!

Đài gieo một quẻ được ngay

Cả đoàn vui vẻ chia tay nhà Đền

Cùng nhau bách bộ sang bên

Đền thờ Mẫu Tổ dựng nền nước ta

Bốn ngàn năm, vẫn chưa xa

Âu Cơ Quốc Mẫu sinh ra Con Rồng

Trăm trứng dòng giống Lạc Hồng

Hôm nay gây dựng nên non sông này!

Quốc Tổ Cha, cũng ngự đây

Cả đoàn thành kính quỳ quây trước thềm

Tiền, vàng , hoa quả… dâng lên,

Khói hương nghi ngút mười phương Phật đài!

Cháu tôi khấn tấu rất tài

Lòng thành bày tỏ xin Ngài gia ân

Phù cho khắp cả non sông

Đoàn con cũng hưởng phúc phần… Cha ban

Mong cho sức khỏe an khang

Tài danh con cháu ngày càng hiển vinh

Cầu cho Đất nước Thái bình

Nhà nhà hạnh phúc, gia đình ấm no…

 

Sắc trời đã ngả màu tro

Hoàng hôn dần phủ, trăng lò phía xa…

Cả đoàn lễ tạ trở ra

Hẹn sớm mai đến Đền Cha lễ trình...

 

<< Còn nữa, mới tạm  kết thúc ngày thứ nhất...>>